สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

พจนานุกรมศัพท์เกษตรอังกฤษ-ไทย : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร = English-Thai dictionary of agriculture : Agro-industry / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 5th FL. Zone B
เลขเรียก : S411 ม133พ
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยสงขล