สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

วิจัยเชื้อราและภาพวาด = Fungi and paintings / มาลี นิสสัยสรการ
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 5th FL. Zone B
เลขเรียก : QK603 ม511ว
ผู้แต่ง : มาลี นิสสัยสรกา