นวัตกรรมคนไทยบนเวทีโลก! ไทยต้องช่วยไทย สู้ภัยโควิด

นวัตกรรมคนไทยบนเวทีโลก! ไทยต้องช่วยไทย สู้ภัยโควิด

ศูนย์นวัตกรรมสู้โควิด-19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ RAIBO-X

ฆ่าเชื้อโรคภายในอิมแพคอารีน่า ด้วยแสง UV ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทย! 

พร้อมรับการแข่งขันแบดมินตัน YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open, และ HSBC World Tour 1000

ระหว่างวันที่ 12-31 มกราคม 2021  ณ Impact Arena เมืองทองธานี

หุ่นยนต์ RAIBO-X เป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนา ผ่าน KRAI Platform (KMITL Robotics and AI)

โดยนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

พร้อมต่อยอดสร้าง #โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พัฒนานวัตกรรมการแพทย์ของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย ครบวงจร

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 102