มาตรการช่วยเหลือ ยกเว้นค่าหอพักนักศึกษา หอพักภายในสถาบัน

มาตรการช่วยเหลือ #ยกเว้นค่าหอพักนักศึกษา หอพักภายในสถาบัน


ทางสถาบันจะดำเนินกายกเว้นค่าหอพัก (หอใน) และยกเว้นค่าน้ำ(เหมาจ่าย)ให้ทั้งหมด ในช่วงเรียน Online

สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าหอล่วงหน้า จะได้รับการคืนเงินค่าหอพัก โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มได้ที่

เพจ ชาวหอใน KMITL Dormitory


ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับนักศึกษา #หอพักภายนอกสถาบัน 

ขณะนี้ทางสถาบันกำลังดำเนินการประสานงาน ขอความอนุเคราะห์ ผู้ประกอบการหอพักภายนอกสถาบันให้ลดราคาค่าเช่าให้กับนักศึกษา

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 99