ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ถึง 18 กันยายน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับนักศึกษา สจล. ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2562 

ลงทะเบียน วันนี้ - 18 กันยายน 2563

ผ่านเว็บไซต์ ???? www.reg.kmitl.ac.th/gradapundit

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ :

สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1458