ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนช่วยเหลือนักศึกษา รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนช่วยเหลือนักศึกษา
ในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด รอบ 2 

ตาม Link แนบนี้เลยค่ะ เนื่องจากเยอะมาก โปรด Ctrl+F ทันที
และพิมพ์ชื่อ หรือรหัส โลดด
https://drive.google.com/…/1FNKserW_Xb_JspY6wknYS_XjN…/view…

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์มีดังนี้ค่ะ
1.นักศึกษาต้องเข้ากลุ่ม Line ตาม QR CODE ตามที่แนบในประกาศรายชื่อของที่น้องๆมีชื่อหน้านั้นๆเท่านั้น !!! ห้ามเข้าผิดกลุ่มค่ะ
อันนี้สำคัญมากกก เข้า กลุ่ม Line มาแล้วแจ้ง ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษาด้วยนะคะ ถ้าน้องๆไม่เข้ากลุ่ม ถือว่าสละสิทธิ์นะคะ

2. สัมภาษณ์ผ่าน โปรแกรม Google meet โหลดแอพมาให้พร้อมลงมือถือ หากใช้คอม ใช้ google chrome Login ผ่าน email สถาบัน ค่ะ

3.ลำดับในรายชื่อคืออันดับเรียกสัมภาษณ์นะคะ หากใครติดอะไรให้แจ้งในกลุ่มนะคะ ต้องเป็นความจำเป็นเท่านั้นนะคะ เพื่อให้การสัมภาษณ์ไม่ติดขัด แต่มีเหตุจำเป็นแจ้งได้ค่ะ

4.ใช้เวลาสัมภาษณ์ คนละประมาณ 10 นาที

5.เตรียมเอกสารหลักฐานที่กรอกมาในตอนสมัครให้พร้อมนะคะ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่องานทุนการศึกษา
02-329-8000 ต่อ 8144 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/KMITLstudentlife/photos/pcb.534859974064473/534853454065125/?type=3&theater

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 138