ตู้แบ่งปัน

ตู้แบ่งปัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง ห่วงใยทุกคน

ไม่มีให้มาหยิบ เหลือใช้ให้มาเติม ร่วมแบ่งปันให้กับชาว สจล. และผู้คนในละแวกใกล้เคียงด้วยกัน

  • พิกัด ตึกกิจกรรม (โรงอาหารเก่าคณะวิทยาศาสตร์)
  • และ หอพักนักศึกษา (หอใน)

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2007