ตู้ Swab test Positive pressure สำหรับการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19

ตู้ Swab test Positive pressure สำหรับการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19
ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบความดันบวก (Positive Pressure)

ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

ร่วมสู้โควิดไปด้วยกัน สามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สจล. นวัตกรรมสู้ COVID-19 เลขที่บัญชี 693-031-750-0

ท่านใดประสงค์รับใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่

ผ่านทางช่องทาง สำนักงานบริหารวิจัยและนวัตกรรม พระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS)
E-mail : kannika.li@kmitl.ac.th หรือ โทร 091-812-0416
Line: @825adigj

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2118