มอบเงินสมทบทุนผลิตนวัตกรรมการแพทย์

ศูนย์นวัตกรรม สู้ COVID-19 สจล. ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบเงินสมทบทุนผลิตนวัตกรรมการแพทย์

และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจทีมนักวิจัย และทีมแพทย์ ที่ศูนย์ KMITL GO Fight COVID-19 ดังนี้
1. นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บริจาค 20,000 บาท
2. คุณบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ในนามบริษัท BCPG จำกัด(มหาชน) บริจาค 500,000 บาท
3. คุณเกล ดีล่า ศิลปิน บริจาค 100,000 บาท
4. ดร.พัชราภรณ์ จีนะวิจารณะ ผู้แทน Thai Parcels Co.,Ltd บริจาค 100,000 บาท
5.ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. สมทบทุนด้วยเงินส่วนตัว 100,000 บาท
รวม 820,000 บาท

ทั้งนี้ทีมนักวิจัย และทีมแพทย์ จะช่วยกันพัฒนา ทั้ง เครื่องช่วยหายใจ Mini Emergency Ventilator และนวัตกรรมอื่นๆ

เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทุกท่าน เราจะฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1928