สำรวจพื้นที่หอพัก สจล.เตรียมความพร้อมหากเกิดวิกฤต COVID-19

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมคณะทำงาน สำรวจอาคารหอพักนักศึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม สถาบันพร้อมช่วยเหลือ หากเกิดสถานการณ์วิกฤต  

และประเทศต้องการพื้นที่ จะได้ปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วและทันความต้องการ พร้อมนำเสนอ ให้ สธ.เพื่อพิจารณา

 

สำหรับนักศึกษาหอพัก สจล. มีการวางแผนมาตรการล่วงหน้าแล้ว หากเกิดวิกฤตจริงๆจำเป็นต้องใช้พื้นที่หอพัก ดังนี้

  1. การเก็บของ จัดทำห้องเก็บของสำหรับห้องพักแต่ละห้อง ล๊อค ดูแลอย่างดี
  2. การทำความสะอาด ทั้งก่อนและหลังใช้พื้นที่ ตามมาตรฐาน ตรวจคุณภาพ อย่างดีที่สุด
  3. คืนเงินค่าหอพักให้ทุกคน
  4. นักศึกษาที่ค้าง จะย้ายเข้าไปอยู่คอนโดบุคลากร

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2051