สจล.ผลิต และพร้อมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ เจล

สจล.ผลิต และพร้อมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ เจล สำหรับบุคลากร นักศึกษา ป้องการเชื้อโรค เชื้อไวรัสทำลายสุขภาพ

 

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของเกือบทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทย จากการรายงานสถานการณ์ของโรค ยังพบว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้

 

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) จึงได้มีแนวคิดให้คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ดำเนินการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้ทำความสะอาดมือ ป้องกันความเสี่ยงจากการติดชื้อโรค

 

และนี่คือ “สเปรย์แอลกอฮอล์“ ที่ผลิตขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ สจล. ใช้สำหรับฉีดพ่นเพื่อทำความสะอาดมือ ป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ได้ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ รวมกันกว่า 3 หมื่นชิ้น ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร และอาสาสมัคร กว่า 50 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยผลิต

 

ทั้งนี้สเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตออกมา เป็นสูตรที่ใช้ง่าย อ่อนโยน ไม่เหนียวเหนอะหนะ แต่ยังคงประสิทธิภาพการป้องกันได้อย่างดี และสะดวกในการพกพา เหมาะสำหรับทำความสะอาดมือในคราวจำเป็นที่บางท่านไม่สามารถหาที่ล้างมือได้อย่างสะดวก

 

การใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่เสมอ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการป้องกันตัวเองเบื้องต้น

เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ ในขณะนี้

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2434