ทีม TERMINAL และทีม INITIAL คว้ารางวัลการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula

ทีม TERMINAL และทีม INITIAL

คว้ารางวัลการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula

          ทีม TERMINAL และทีม INITIAL จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามแข่งรถปทุมธานีสปีดเวย์

          ในปีนี้ สถาบันได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ  ประเภทยานยนต์น้ำมัน (Student Formula Engine) และประเภทยานยนต์ไฟฟ้า (Student Formula EV) การแข่งขันครั้งนี้ ทีม TERMINAL จาก สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร ได้ออกแบบ วิจัย และสร้างรถ ด้วยความร่วมมือของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โอกาสเดียวกันนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ Formula อีกด้วย

          ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีม TERMINAL จาก สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และทีม INITIAL จาก สจล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท Auto cost Event

          สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย จัดให้มีการแข่งขันออกแบบและพัฒนา “TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula” ขึ้นในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ โดยมีสถาบันเข้าร่วมแข่งขัน จากในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียรวม 36 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นรถแบบ Student Formula ประเภทยานยนต์น้ำมัน จำนวน 29 สถาบัน และ แบบ Student Formula ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า(EV) จำนวน 7 สถาบัน ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน JSAE Student Formula ณ ประเทศญี่ปุ่น

ชมการประกาศผลรางวัลได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/TSAEAutoChallenge/posts/

 

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 175