การศึกษาของเด็กไทยในวันนี้

การศึกษาไทยใกล้วิกฤต ถ้าไม่โฟกัสให้ถูกที่ หรือไม่มีเป้าหมายสู้กับคนที่เก่งกว่า

เพราะหากการศึกษาไทยแพ้ ชาติไทยก็แพ้ ถึงเวลาสู้หรือยัง?


https://youtu.be/iTWmCXXx_Nw

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2045