ระบบรางประเทศไทยในอนาคต

ระบบรางประเทศไทยในอนาคต กับความคาดหวังที่จะเป็นมหานครแห่งระบบรางในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

https://youtu.be/U-mAPJE2fwc

Cr.รายการฟังหูไว้หู MCOT

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1942