สจล. เจ๋ง โชว์นวัตกรรม 'หุ่นยนต์ตรวจแทงก์น้ำ' ตอบโจทย์ ลดเสี่ยงอันตราย

สจล. เจ๋ง โชว์นวัตกรรม 'หุ่นยนต์ตรวจแทงก์น้ำ' ตอบโจทย์ ลดเสี่ยงอันตราย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.thairath.co.th/news/local/1712196?fbclid=IwAR063d7W0jKUIZ4JkkSeZdzuvSc6Nda5x2Sux1AA78TEvnyabGtZLZKEPws

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2203