สจล. เผยโฉมสุดยอดนวัตกรรมกว่า 400 ผลงาน

สจล. เผยโฉมสุดยอดนวัตกรรมกว่า 400 ผลงาน จากฝีมือนักศึกษา กับผลงานไฮไลท์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสุดปัง

ในงาน KMITL Engineering Project Day 2019 จัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562

ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์(วร บุนนาค) สจล. 

https://campus.campus-star.com/variety/110843.html?fbclid=IwAR3RiNj3XZHDuZA9qTRS6mJOTedxKccrJdHPlfAySyCGFkJwU-3b_TOozQ8

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2726