ตรวจน้ำตาลไม่ต้องเจาะเลือด  นวัตกรรมฝีมือวิศวะ สจล.

ตรวจน้ำตาลไม่ต้องเจาะเลือด  นวัตกรรมฝีมือวิศวะ สจล.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dailynews.co.th/it/705931?fbclid=IwAR3yuiO3XgTxM-ReX8z_DJFCQ0dztW8BOEZMUecFLawzHUzykpjdAVe8D8w

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2906