เรียนเชฟที่ลาดกระบัง 4 ปีได้ 3 ปริญญา ไทย-สวิตช์-อังกฤษ สาขาใหม่ !

เรียนเชฟที่ลาดกระบัง 4 ปีได้ 3 ปริญญา ไทย-สวิตช์-อังกฤษ สาขาใหม่ ! 

https://www.youtube.com/watch?v=maPkjiaB4oo&feature=share

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2827