ตะลุย LAB Food Science

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เน้นปฏิบัติ เสริมกระบวนการแปรรูป ผลิตภันฑ์เนื้อสัตว์ ผลิตภันฑ์นม และอีกหลากหลายวิชา

ทั้งยังมีการเสริมการเรียนเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารต่างๆ เข้าไปด้วย

เพื่อให้น้องๆ สามารถเข้าทำงานได้ทันที

สนใจ คลิ๊ก!

https://www.youtube.com/watch?v=XcYvzLdIN_g

ขอบคุณ : Admission Premium

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3649