คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการสร้างหุ่นยนต์

น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ฟังทางนี้จ้า
มาร่วมกันสร้างประดิษฐ์นวัตกรรม 
ด้วยการสร้างหุ่นยนต์ฝีมือตนเอง ก้าวสู่ระดับโลก 
อบรม 1 พฤษภาคม 2562 
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
รีบสมัครกันเข้ามาเลยที่ 
โทร.091-190-6000 
Line : @helpcenter.kmitl หรือสมัครด้วยตนเอง 
ที่ ห้อง 136 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานเก็บเป็น portfolio ได้นะ

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1051