เปิดใจ ยากที่สุด

 

โลกยุคดิสรัปชั่นนี้ ต้องร่วมมือกัน

แต่ที่ยากที่สุด คือ การต้องเปิดใจก่อน

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2645