ศ.ดร.สุชัชวีร์ ศิษย์เก่า MIT ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. 
ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย 
จบจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) 
มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก 

https://today.line.me/TH/pc/article/eNJqvg?utm_source=lineshare

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2680