สจล. ร่วม BTS ศึกษาแนวทางปั้นรถไฟรางเดี่ยวสายใหม่ ให้บริการนักศึกษา และประชาชน

สจล. ร่วม BTS ศึกษาแนวทางปั้นรถไฟรางเดี่ยวสายใหม่ ให้บริการนักศึกษา และประชาชน

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ให้การต้อนรับ และร่วมหารือกับนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย

ที่ได้นำทีมผู้บริหาร ทีมสถาปนิก และวิศวกรเข้าพบ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เรื่องการทำรถไฟ monorail

เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์ลาดกระบัง สจล. และชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการ และเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการในพื้นที่ นักศึกษา

ลดปริณมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งนำมาซึ่งปัญหาการจราจร และมลพิษ

โดยจะมีระยะทางประมาณ 4 กม. มี 3 สถานี สถานีแอร์พอร์ตลิ้งก์ลาดกระบัง สถานีพระจอมเกล้าและสถานีหัวตะเข้

ส่วนเส้นทางที่ 2 วิ่งรอบภายในพื้นที่ของ สจล.และเชื่อมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์

แต่ต้องศึกษาในรายละเอียดรวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3501