อธิการบดี สจล.เสนอแผนแก้วิกฤตฝุ่น PM2.5 มุ่งจัดการรถยนต์ของหน่วยงานรัฐ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.posttoday.com/social/general/578658?fbclid=IwAR0iZuVPYJchCB76t2rgB-ywZlVLmdV9ILQQMD1lpzG224CbHd4Pad0tjNM

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2839