กรุงเทพเมืองจมฝุ่น

เช้าวันที่ 21 ธันวาคม กรุงเทพมหานครถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาแน่น ทุกคนอาจเข้าใจผิดนึกว่าหมอกลง

ที่แท้เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งเป็นฝุ่นพิษที่อันตรายมากที่สุดถึงชีวิต

ทำอย่างไร? ให้กรุงเทพหลุดพ้นปัญหามลพิษนี้ได้

ติดตามใน "กรุงเทพเมืองจมฝุ่น"

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2992