รวมกันเราอยู่

มหาวิทยาลัยทั่วโลก ต้องปรับตัวในยุคดิสรัปชั่น

เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจเรียนระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่ตอบโจทย์ชีวิตอิสระ

เชื่อในประสบการณ์ชีวิตจริงสำคัญกว่า

มหาวิทยาลัยจะปรับตัวอย่างไร?

ติดตามได้ในรวมกันเราอยู่

คอลัมน์มองอนาคตไทย

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2834