รุ่นน้องเปลี่ยนโลก (2)

มาดู "เวอร์จิล แอบโลห์" เจ้าของแบรด์ ออฟไวท์ ผู้นำโลกแห่งแฟชั่น
ชายผิวสีผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสารไทม์ ไอดอลคนยุคใหม่ที่มีศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัว กับรุ่นน้องเปลี่ยนโลก (2)

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2968