คนไทยต้องเก่งนอกบ้าน

คนไทยต้องเก่งนอกบ้าน
กล้าทำ กล้าคิด กล้าลงมือ
เราเชื่อมั่นว่าคนไทยเก่งและดีไม่แพ้ใครในโลก
โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
ประธานสถาบันนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ และอธิการบดี สจล.

https://www.posttoday.com/social/think/569800

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3068