การศึกษาต้องกล้าจริง

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกไม่ยาก

ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะลงทุน เพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

และมหาวิทยาลัยไทย ก็จะประสบความสำเร็จเหมือนมหาวิทยาลัยบอร์กโดช์ ประเทศฝรั่งเศส ได้เช่นเดียวกัน

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3048