ทำงานได้เบ็ดเสร็จคนเดียว ก็พิชิตโลกได้

ในโลกอนาคตอันใกล้นี้

ศาสตร์และศิลป์จะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร
ทุกวันนี้โลก...เข้าสู่ยุคของการแข่งขัน 
ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ทัน !!!

ค้นหาคำตอบได้ใน ศาสตร์และศิลป์
มองอนาคตไทย : โพสต์ทูเดย์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3188