คณิตสร้างชาติ

คณิตศาสตร์มีความสำคัญในทุกด้าน ทั้งวิศวกรรม การแพทย์ และเศรษฐศาสตร์

ดังนั้นความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์จึงสอดคล้องกับขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ

ถึงแม้ว่าทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจะดีแค่ไหน แต่เราควรส่งเสริมให้ลูกหลานสนใจในวิชาคณิตศาตร์ด้วย

ติดตามรายละเอียดได้ที่

https://www.facebook.com/335978833560634/videos/251487658890699/UzpfSTEwNDg5MDM4OTU3MjI1NToyMDI1Mjg5MTM0MTk5MDI4/

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3164