ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ มาตรฐานปลาร้าไทย

ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ มาตรฐานปลาร้าไทย

รายการที่นี่ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. เพื่อไขข้อข้องใจให้แฟนคลับปลาร้าไทย จากการที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ปลาร้า 
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งในเรื่องของวัตถุดิบ ส่วนประกอบ กระบวนการผลิต คุณลักษณะทางกายภาพ ติดตามชมได้คืนนี้(19 เมษายน 2561) เวลา 21.10 น. ทางช่องไทยพีบีเอส

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3140