หุ่นยนต์ ฝีมือเยาวชนไทย จากแรงบันดาลใจ "ศาสตร์พระราชา"

พบกับสุดยอดผลงานหุ่นยนต์ฝีมือเยาวชนไทย 

จากแรงบันดาลใจ "ศาสตร์พระราชา"

รายการเช้านี้ที่หมอชิต ช่อง 7 สี

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/MorningNewsTV7/videos/1072678632835414/

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2979