อธิการบดี สจล. แนะห้องเรียน STEM เริ่มจากสร้างแรงบันดาลใจ | VoiceTV NEWS | 24 พฤษภาคม 2560

อธิการบดี สจล. แนะห้องเรียน STEM เริ่มจากสร้างแรงบันดาลใจ | VoiceTV NEWS | 24 พฤษภาคม 2560

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bE1EfCfnY1A

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3918