คาร์เนกีเมลลอน จับมือ สจล. เปิดมหาวิทยาลัยในไทย | Biz Feed ช่อง Voice TV | 2 มิถุนายน 2560

คาร์เนกีเมลลอน จับมือ สจล. เปิดมหาวิทยาลัยในไทย | Biz Feed ช่อง Voice TV | 2 มิถุนายน 2560

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=eYPioO-CP1U

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3861