สจล. ร่วมมือ คาร์เนกีเมลลอน เปิดหลักสูตร รองรับไทยแลนด์ 4.0

สจล. ร่วมมือ คาร์เนกีเมลลอน เปิดหลักสูตร รองรับไทยแลนด์ 4.0

           สจล.ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรี 31 พฤษภาคมนี้ เพื่อรายงานจัดตั้งหน่วยงานความร่วมมือเปิดหลักสูตรร่วมกัน มุ่งพัฒนาบุคลากร-นักศึกษาไทย รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

          ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 31 พ.ค. นี้ ตน พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ศ.เจมส์ การ์เร็ต คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) จะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยจะมีประเด็นการพูดคุยใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การจัดตั้งหน่วยงานความร่วมมือระหว่าง สจล. กับมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา 2. การเปิดหลักสูตรร่วมกันซึ่งผู้เรียนจะได้ปริญญาเหมือนกับเรียนที่สหรัฐอเมริกา 3. การจัดทำโครงการวิจัยร่วมเพื่อตอบปัญหาของประเทศไทย และ 4. การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะให้ทัดเทียมนานาชาติ

          “ถือเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติ จากมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของโลกในการจัดตั้งหน่วยงานความร่วมมือในประเทศและเปิดหลักสูตรร่วมกัน  ซึ่งในภาพรวมนอกจากเป็นการผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชนและบริษัทข้ามชาติ ให้มีความเชื่อมั่นในการเข้ามาสร้างฐานการลงทุนในประเทศไทยด้วย” อธิการบดี สจล. กล่าว

          ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า หากมีการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ สามารถเข้ามาเปิดการเรียนการสอนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้สะดวกขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในประเทศอย่างเข้มข้น โดยในส่วนของ สจล. นั้น มองว่าขณะนี้ถือเป็นจังหวะอันดี ที่กระทรวงศึกษาธิการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับเป็นต้นแบบให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการเดินหน้าสร้างความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

          ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวภายหลังการเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดงาน Dinner Talk เพื่อพูดคุยถึงแนวทางพัฒนาการศึกษาไทย ในด้านการวิจัยและนวัตกรรมก้าวกระโดดสู่ “ประเทศไทย 4.0” (A Leap Forward in Bridging Higher Education, Research and Innovation for Thailand 4.0) ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท  ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารจากองค์เอกชนขนาดใหญ่ระดับโลก  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อผลักดันภารกิจดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3952