"ว่ายน้ำสระ "มีคลอรีน" ทำฟันผุ - ก่อมะเร็ง"

"ว่ายน้ำสระ "มีคลอรีน" ทำฟันผุ - ก่อมะเร็ง"

อาจารย์ สจล.เผยสระว่ายน้ำที่มีคลอรีนทำฟันผุกร่อน มีสารตกค้างเป็นสารก่อมะเร็ง กระทบนักกีฬา ผู้ชื่นชอบว่ายน้ำ คิดค้นนวัตกรรมบำบัดน้ำแบบไม่ใช้คลอรีน"

"อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล.รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล บอกว่า สระว่ายน้ำในเทศไทยใช้สารคลอรีนในการบำบัดน้ำ ซึ่งสารชนิดนี้เป็นตัวการก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ทำลายเนื้อเยื่อสายตา ทำให้ฟันผุกร่อน และมีสารตกค้างก่อมะเร็ง โดยผลวิจัยของกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่านักกีฬาว่ายน้ำมีสภาพฝันผุกร่อน มากกว่าคนว่ายน้ำออกกำลังกายประมาณ 4.68 เท่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักกีฬาและคนทั่วไปที่ชื่นชอบการว่ายน้ำ จึงได้ร่วมกับนักศึกษา พัฒนานวัตกรรมระบบเครื่องกำเนิดโอโซนเพื่อการบำบัดน้ำขึ้น ซึ่งผลจากการเดินเครื่องทดสอบพบว่ามีคุณภาพและผลวิเคราะห์เชื่อถือได้"

 

 

อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378543412/

Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย

144/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2714