นาโนซิงค์พิชิตโรคพืชยับยั้งเชื้อราฆ่าแบคทีเรีย (นาโนซิงค์พิชิตโรคพืช) : ไทยรัฐ 10 ม.ค.60

นาโนซิงค์พิชิตโรคพืชยับยั้งเชื้อราฆ่าแบคทีเรีย (นาโนซิงค์พิชิตโรคพืช)

ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3332