ยันรอบ มธบ.สจล.ไร้ร้านเหล้า : นสพ.คมชัดลึก 1 ธ.ค.2559

ยันรอบ มธบ.สจล.ไร้ร้านเหล้า

ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3171