รับสมัครพนักงานประจำ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด

SRT

บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) ซึ่งเป็นบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ
รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง และ หลายอัตรา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ 
https://srtasset.com/JoinUs/JobPosting

Share this page