การบ้านครั้งที่ 1  สรุปใจความสำคัญที่อาจารย์ประภาสบรรยาย  หัวข้อ “ ELECTRONICS สำคัญอย่างไรกับ AUTOMATION ”

1

 

ความรู้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

-                  ความรู้จากตำรา

-                  ความรู้จากการสะสม  >>>  งานอดิเรกที่เป็นตัวตนของเรา  สามารถบอกได้ว่าคนที่มีงานอดิเรกที่ดีจะเป็นคนที่มีอนาคตที่ดีได้

 

อิเล็กทรอนิกส์

            คือการศึกษาและการใช้ระบบที่ดำเนินการโดยการควบคุมอิเล็กตรอนหรือประจุไฟฟ้าอื่นๆ

 

หลอดไฟ

 

2

 

เอดิสันสร้างหลอดไฟสำเร็จ  เขาเอาทุกสิ่งที่เขาค้นพบในการทดลองมาจดบันทึกใส่สมุดบันทึกไว้  และSir  John  Fleming  ได้มาอ่านบันทึกของเอดิสันแล้วจึงทำวิจัยต่อและสร้างหลอดสูญญากาศขึ้นมา

 

453 

 

* วิจัย คือ การทำให้รู้

* ประจุบวกอย่างเดียวเป็น DC (ไฟฟ้ากระแสตรง)

* ประจุจะหนาแน่นตรงที่เป็นมุม

 

v  คือ โวลต์  มาจากคำว่าวอตา

 

6

 

I  คือ ไม่มีการสูญหาย  เหมือนกับว่าเราใส่น้ำลงไปครึ่งหยด  น้ำที่ได้ออกมาก็จะได้ครึ่งหยดเท่าที่ใส่ลงไป

 

* ในประเทศไทยเราส่งกระแสไฟฟ้าเป็นฟังก์ชั่นคลื่น  โดยใช้การเหนี่ยวนำซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียกระแสไฟฟ้าระหว่างทางน้อย

 

โทรศัพท์

 

7

เบลล์สร้างโทรศัพท์ที่มีโครงสร้างคล้ายๆลำโพงในปัจจุบัน  สร้างโดยใช้กฎของฟาราเดย์

 

* อิเล็กทรอนิกส์เป็นคำที่เกิดขึ้นในยุคที่มีกลไก

* มาร์โคนีสร้างคลื่นวิทยุที่มีประโยชน์อย่างมาก  ก็คือคลื่นวิทยุที่เอามาใช้ในการส่งโทรเลข

 

 

8

 

 

910

 

 

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลกชื่อว่า มาร์ค วัน   สามารถคิดเลขได้ 6 หลัก

                                                 มาร์ค ทู     สามารถคิดเลขได้ 13 หลัก

คอมพิวเตอร์ในสมัยแรกๆนั้นเครื่องใหญ่มากๆ  ขนาดเกือบเท่าบ้านคน

 

ทรานซิสเตอร์

            แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

-                  ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN

-                  ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP

 

11

 

* Automatic คือ เทียบเท่ากับคน  เราต้องใส่ความคิดให้มันให้เหมือนกับคน  ให้มันทำงานโดยที่มันคิดเอง

* โปรแกรม คือ การเตรียมการทุกขั้นตอนไว้ล่วงหน้า

* ไมโครโปรเซสเซอร์ คือ การรับคำสั่งเข้ามา  แปลคำสั่ง  และทำตามคำสั่ง

 

ไมโครคอนโทรลเลอร์

12

 

13

 

14

 

* Auto คือ กลไก

* Automation คือ กลไกและสมอง

* กลไกการจัดการ คือ วางแผน >>> ปฏิบัติ >>> วัดผล