ข้อดีข้อเสีย

Conventional I/O system

ข้อดี

-          เทคโนโลยีเป็นที่เข้าใจแล้ว

-          ต้นทุนอุปกรณ์ต่ำ

-          การเดินสายเป็นอิสระต่ออุปกรณ์อื่น โดยจะต่อเข้าตัวควบคุมโดยตรง

-          เดินสายปัญหากับเครื่องจะไม่มีผลต่ออุปกรณ์ด้านอื่นๆ

 

ข้อเสีย

-          ค่าติดตั้งสูง

-          การเชื่อมสายระหว่างจุดต่อจุดมีราคาแพง

-          เมื่อเชื่อมต่อกับสายไฟจำนวนมาก

- ใช้แรงงานเยอะในการติดตั้ง

- เกิดความเสียหายหลายจุด

- เมื่อเกิดปัญหาจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อน แก้ไขยาก

-  ต้องการตู้หรือชั้นวางของพื้นที่การติดตั้งบล็อก terminal จำนวนมาก

- ใช้เวลาในการสร้างนานจนกว่าจะเริ่มใช้งานได้

-  ต้องสร้างสายใหม่ใหม่ในแต่ละจุด ซึ่งมีราคาแพง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foundaton Fieldbus network

ข้อดี

-          สนับสนุนดีสำหรับ สัญญานanalog I / O

-          อุปกรณ์หลายๆตัวสามารถต่อในสายเดียวกันได้

-          สามารถจัดการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-          มีตัวเลือกในการสื่อสารกับเครื่องมือมาก

-          มีระบบป้องกันติดตั้งอยู่ภายใน

-          มีกระบวนการควบคุมในโรงงานขนาดใหญ่

-          การสื่อสารดิจิตอลแบบสมบูรณ์ส่งให้ไมโครโปรเซสเซอร์

                        -              แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็น 4-20mA

                        -              ประเมินประสิทธิภาพสัญญาณออก ให้เป็นสัญญาณที่ถูกต้อง

                        -              ขนาดของผลต่างสัญญาณสูงสุดและต่าสุด range จะขึ้นอยู่กับเครื่องมือ

- อุปกรณ์สามารถตรวจสอบความสามารถหรือความขัดข้องของตัวเองได้

- รับรองการทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าเขตงานต่างๆอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายของระบบอุปถัมภ์โดยไม่คำนึงถึงผู้ผลิต

 

ข้อเสีย

-          ต้องการจำกัดอำนาจในการใช้งานจากภายในปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น สำหรับการติดตั้ง FISCO

-          ต้องมีการออกแบบวางสาย power สายGround สายloading แยกกัน  และต้องมีสายที่เหมาะสมกับอุปกรณ์

-          การฝึกอบรมการว่าจ้าง, การแก้ไขปัญหาและอาจจะต้องสอบเทียบ

-          ต้องใช้ดินที่เหมาะสมและการแยกอำนาจสำหรับข้อผิดพลาดการสื่อสารเครือข่ายฟรี