มาม่า

 

จุดแข็ง

 

 

1. บริษัทมีชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีทั้งยังเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยชื่อแบรนด์ "มาม่า"เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อกล่าวถึง "บะหมี่กึ่งสำร็จรูป"
2. มาม่ามีช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงทั่วประเทศ
3. สินค้าตัวหลักของมาม่าต้มยำกุ้ง และ หมูสับ เป็นที่ต้องการของตลาดมาก

4. เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆเห็นได้ชัดจากเป็นผู้ผลิตรายแรกที่เปลี่ยน

 

 

จุดอ่อน

 

1. การพัฒนารสชาติใหม่ๆ มีน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ คือ หลังจาก มาม่าโฮลวีท พริกไทยดำ เป็นเวลากว่า 2 ปี ที่มาม่าไม่ได้ออกรสชาติใหม่เลย
2. การปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนทำได้ลำบาก
3. เน้นการทำการตลาดเชิงรับ

 

โอกาส

 

1. การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
2. จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ สินค้าต่างๆมีราคาแพงขึ้น ดังนั้นเมื่อรายได้น้อยจึงหันมาบริโภคแบบประหยัดและอิ่มท้อง

 

อุปสรรค

1. ราคาต้นทุน เนื่องจากในปัจจุบันราคาน้ำมันสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย
2. ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น ซึ่งมาม่าถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ
3. คู่แข่งอย่างไวไว และยำยำ เริ่มทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้นในขณะที่มาม่าเน้นการตลาดเชิงรับ

 

 

by mickey