การดูตารางจองเครื่อง

 

คลิก จองเครื่อง ในหน้าหลัก   เพื่อเข้าหน้า  LOGIN ของเวบ Thai mail ดังรูป

 

  กรอก Username  คือ aas200new (กรณีใช้เครื่องรุ่นใหม่) หรือ aas680 (กรณีใช้เครื่องรุ่นเก่า)

  กรอก Password  คือ scikmitl       คลิก เข้าระบบ

จะขึ้นหน้ากล่องจดหมาย คลิก ตู้จดหมายเข้า  ดังรูป

 

 

หน้าของจดหมายเข้า  จะแสดงวันที่มีผู้จองเครื่อง

การจองเครื่อง

 

ถ้าต้องการจองเครื่อง  ให้เลือกที่  เขียนจดหมาย

 

 

 

 

ในช่องว่าง  ถึง  ให้พิมพ์ aas200new@thaimail.com กรณีใช้เครื่องรุ่นใหม่

                หรือพิมพ์ aas680@thaimail.com  กรณีใช้เครื่องรุ่นเก่า

                    ในช่องว่าง  สำเนา ให้พิมพ์  klsurin@kmitl.ac.th   

                    ในช่องว่าง เรื่อง  พิมพ์ ชื่อผู้จอง....กลุ่มที่.....วัน...วันที่.....เวลา.......วัดธาตุ........

                     ตัวอย่าง

นส. เพชรรัตน์ ต้องการจองเครื่องวันพุธที่ 14  พ.ย.  เวลา 14.00-16.00 น. ให้พิมพ์ดังนี้

นส. เพชรรัตน์ กลุ่ม2Aวันพุธที่ 14 พ.ย.55  เวลา 14.00-16.00 น.วัด Cu

 

 

คลิก  ส่งจดหมาย

 

คลิก   ที่กล่องจดหมายเข้า จะเห็นชื่อผู้จองที่เราพิมพ์  ดังรูป

 

 

 

..เรื่อง

..จาก

..วันที่รับ

*

*

นส. เพชรรัตน์ กลุ่ม2A วันพุธที่14 พ.ย55เวลา14.00-16.00น.วัด Cu .

..

18:09:30

*

*

หน้านี้ใช้จองเครื่องaas2 00new เท่านั้น

..

Wed 29.08.2012

 

ถ้าต้องการยกเลิกการจอง  ให้ใส่ ü ในช่อง ð แล้วคลิก ลบ

 

มีปัญหาการจอง  ติดต่อคุณสุรินทร์  คณะวิทยาศาสตร์ เคมี ชั้น 5 ตึกเก่า