Photoshop : Layer
 Layer และคุณสมบัติ
คุณสมบัติของ Layer ใน Photoshop คือทำให้สามารถซ้อนทับกันได้ในภาพ เปรียบเทียบง่าย ๆ เหมือนเป็นแผ่นใส่ที่วางซ้อนกัน แล้วฉายเป็นภาพที่สมบูรณ์ออกไปนั่นเอง
ในบทนี้เราจะศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Layer และการใช้งาน
โดยการระบายสีให้กับภาพลายเส้นขาวดำ ซึ่งสแกนมาด้วยความละเอียด   300    Pixels / Inch
ภาพนี้มีขนาดไฟล์ เท่ากับกี่ Bytes หรือกี่ KBytes
 
Tip การดูขนาดของภาพอาจดูที่มุมด้านซ้ายมือเมื่อเปิดภาพใน Photoshop
หรือจากเมนูใช้คำสั่ง Image - Image Size ซึ่งจะบอก 
 • ขนาดภาพ เป็น Pixels อย่าลืมว่าขนาดหน้าจอของเราเท่ากับ 800 x 600 pixels ดังนั้นจึงสามารถเทียบเคียงและกำหนดขนาดภาพที่ต้องการบนหน้าจอได้
 • ขนาดพิมพ์ โดยบอกเป็นนิ้วหรือเซ็นติเมตร ใช้กำหนดขนาดภาพที่ต้องการเมื่อสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
 • ความละเอียดของภาพ (Resolution) เป็น Pixels/Inch ภาพยิ่งละเอียดมากคือตัวเลขมากจะมีความคมชัดมาก และสามารถนำมาตกแต่งแก้ไขได้ดีกว่า แต่จะมีขนาดไฟล์ใหญ่เมื่อมีขนาดภาพเท่ากัน ความละเอียดของภาพขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ ถ้าใช้ตกแต่งภาพควรมีความละเอียดมากกว่า 150 บางครั้งถึง 1200 ถ้าใช้เพื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์จะขึ้นกับเครื่องพิมพ์ เช่น 300 หรือ 600 ถ้าใช้เพื่อแสดงทางจอภาพเช่นทางอินเตอร์เน็ตที่ต้องการไฟล์เล็ก ๆ ใช้ 72 พิกเซลต่อนิ้ว
 
 1. ก่อนอื่นเราจะ Down load ภาพแบบฝึกหัดโดยคลิกขวาที่ davidcoloring.psd 
  หรือคลิกขวาที่ภาพลายเส้นนี้ แล้วใช้คำสั่ง Save Target As โดยเลือก save ไฟล์ไว้ที่ My Document
 2. หลังจากนั้นเราจะเปิดโปรแกรม Photoshop แล้วเปิดไฟล์ภาพขึ้นมา ไฟล์นี้เป็นชนิดไฟล์ของ Photoshop มีนามสกุลเป็น .PSD จากเมนูใช้คำสั่ง Image - Image Size ตรวจดู ขนาดภาพ (Pixel Dimensions) / ขนาดพิมพ์ (Document Size) / ความละเอียด (Resolution)
  เปลียนความละเอียดเป็น 150 พิกเซลต่อนิ้ว และขนาดภาพประมาณสูงไม่เกิน 600 พิเซลไฟล์ ภาพนี้ขนาดกี่ Bytes หรือกี่ KBytes

 3. การแปลงโหมด
  ก่อนทำงานระบายสีตกแต่งภาพ ต้องแปลงโหมดภาพก่อน โหมดภาพคือชนิดและคุณสมบัติของภาพเช่น เป็นภาพขาวดำหรือสีเป็นต้น การดูและเปลียนโหมดภาพ จากเมนูใช้คำสั่ง Image - Mode แล้วเลือกคลิกโหมดที่ต้องการ
  ปกติภาพสีใช้เป็นโหมด RGB โดยภาพนี้เราต้องแปลงจากโหมด Bitmap คือภาพขาวดำลายเส้น เป็นโหมด Gray scale ใช้ Ratio 1:1 ก่อน และแปลงอีกทีเป็นโหมด RGB โดยใช้เมนู Image - Mode

 4. การสร้าง Layer ใหม่

 5. 1. จากเมนู ใช้คำสั่ง Layer - New
  2. จาก Tool Bar ใช้พู่กัน (Brush Tool) แล้วเลือกขนาดพู่กันจาก option ใต้แถบเมนู และเลือกสี Foreground จาก ปุ่ม Background / Foreground Color ด้านล่างสุดของแถบเครื่องมือ
  3. บน Layer ใหม่ระบายสีส่วนที่เป็นฉากหลัง ไม่ต้องสนใจว่าจะทับบนลายเส้นจนมองไม่เห็น แต่ห้ามระบายลงบนชั้น Background ที่เป็นลายเส้นโดยตรง
  4. ระบายจนเสร็จชั้นนี้แล้ว
  ทำ Layer ใหม่ ระบายส่วนผิวหนัง
  ทำ Layer ใหม่ระบายส่วนผม
  ทำ Layer ใหม่ระบายส่วนเสื้อผ้า

  รูปภาพระบายสีจะดูเลอะ ๆ ไม่เป็นไร ทั้งนี้เพราะเลเยอร์ลายเส้นตอนนี้ยังอยู่ล่างสุดนั่นเอง

  Tip 
  • การระบายสีแก่อ่อน อาจจะเลือกระดับ Opacity ของ Paint Brush Options ได้
  • การระบายสี ถ้าระบายผิดเล็กน้อยใช้เครื่องมือยางลบจาก Tool Bar  เลือกขนาดยางลบให้เหมาะเหมือนเลือกขนาดพู่กัน ค่อย ๆ ลบออกได้
  • ถ้าระบายผิดมาก ๆ ลบ Layer นั้นทิ้งไปแล้วทำใหม่ โดยลาก Layer นั้นไปทิ้งในถังขยะข้างล่างแผ่น ชีต Layer

  การระบายสีอาจจะเลอะ ๆ ไปบ้างก็ไม่เป็นไร ใช้ Filter มาช่วยตกแต่งได้ เช่น 
  Filter Gaussian Blur ที่ส่วน Background
  Filter Distort Ripple ที่ส่วนของผม
  ฯลฯ ทดลองใช้ฟิลเตอร์ต่าง ๆ และสังเกตผล ถ้าทำผิดหรือไม่ชอบใจ รีบใช้คำสั่ง Edit - Undo แก้คืนได้ทันที

  • ถ้าต้องการให้ Layer ไหนมีสีโปร่ง ๆ เช่น เลเยอร์ของแว่นตา ก็เลือกระดับ Opacity (ปกติ 100 คือทึบแสง) สำหรับแต่ละ Layer ได้โดยคลิกที่ Layer นั้น เลือกระดับ Opacity ที่ด้านบนของหน้าต่างเลยอร์ ระดับ Opacity น้อย ๆ จะทำให้มองทะลุไปได้

  ระบายและตกแต่งจนดีแล้วทำขั้นต่อไป
   

 6. การเลือกส่วนของภาพและ นำไปสร้างใน Layer ใหม่
  ทำเพื่อยกลายเส้นขึ้นมาไว้ Layer บนสุดของภาพ จะได้เห็นเส้นชัด และภาพสวย ไม่ดูเลอะเทอะเหมือนตอนกำลังระบายสี 
  1. ไปที่เลเยอร์ลายเส้น (ปกติคือ Background)
  2.บน Tool Bar คลิกเลือก เมจิกแวน (เป็นรูป ไม้วิเศษของพ่อมด) แล้วนำไปคลิกบนพื้นที่สีขาวที่ชั้น Background เป็นการ Select บริเวณสีขาว
  3. จากเมนู เลือกคำสั่ง Select - Similar เป็นการขยายการ Select ให้ครอบคลุมสีขาวทั้งหมด ซึ่งกำหนดโดยตัวเลขใน Option ซึ่งปกติเท่ากับ 32 (ในกรณีนี้อาจใช้ค่าประมาณ 10)
  4 . จากเมนู เลือกคำสั่ง Select - Inverse เพื่อกลับการเลือกเป็น การ select ลายเส้นสีดำแทน
  5 . สร้างเลเยอร์ใหม่ โดยเลือกเมนู Layer - New Layer แล้วคลิกที่ Layer ใหม่นี้ 
  6.คลิกปุ่ม Default Color (ปุ่มสีดำ-ขาวเล็ก ๆ ด้านล่างสุดของแถบเครื่องมือ) เพื่อให้ข้อมูลสี เปลี่ยนกลับเป็นสีดำบนพื้นขาว 
  7.จากนั้น ใช้คำสั่ง Edit - Fill เทสีของ Foreground คือสีดำ (หรือสีอื่นก็ได้ตามใจ) ลงบนบริเวณที่ถูกเลือก ใน Layer นี้ เพื่อสร้างภาพลายเส้นขึ้นใหม่
  8 . ภาพลายเส้นปรากฎบน Layer พร้อมจะนำไปซ้อนทับได้แล้ว แต่ยังเห็นรอยประ แสดงการเลือกอยู่ ให้ลิกการ Select โดยจากเมนูใช้คำสั่ง Select - Deselect
  9. .ใช้เม้าส์ลาก เลื่อน Layer ใหม่นี้ขึ้นมาข้างบนสุด โดยคลิกที่แผ่นชีต Layer ตรง Layer ที่ต้องการ คลิกค้างไว้แล้วเลื่อนขึ้นไปไว้บนสุดเหนือ Layer อื่น ๆ ทั้งหมด
  อาจจะตกแต่งลายเส้นบนชั้นนี้โดยใช้ Filter Guassian Blur และ Sharpen จนเส้นคมชัดดี

  รูปที่เคยเลอะ ๆ อยู่ตอนนี้น่าจะสวยงามพอดูได้แล้ว

  Layer ต่าง ๆ ของภาพนี้แสดงให้มองเห็น หรือให้มองไม่เห็นได้ด้วยการ คลิกรูปตาบนแผ่นชีต Layer ดังนั้เราอาจจะระบายสีไว้หลาย ๆ แบบ หลาย ๆ Layer แล้วเลือกดูแบบที่ดีที่สุดก่อนตัดสินใจว่าจะใช้แบบไหน เมื่อได้มี Layer ไหนบ้างที่จะให้มองเห็น เสร็จแล้วใช้คำสั่ง Layer - Merge - Visible เพื่อรวม Layer ที่มองเห็นให้เป็น Layer ให้เป็น Layer เดียว ***ระวังว่าเมื่อรวมแล้วจะแก้ไขไม่ได้อีก*** ถ้าเกิดเปลี่ยนใจในขั้นนี้ให้รีบ Edit - Undo ทันที

  ก่อน Merge Layer ควรจะสั่ง Save ไฟล์ก่อน เผื่อเกิดการเปลี่ยนใจ จะสามารถเรียกไฟล์ที่ save ไว้ขึ้นมาได้

 7. การสั่ง Save File นี้ โดยใช้คำสั่ง
  ถ้าใช้ Save As เลือกชนิดไฟล์เป็น .psd เก็บไว้แก้ไขดัดแปลงภายหลังได้
  ถ้าใช้ Save As เลือกชนิดไฟล์เป็น .jpg เพื่อนำไปแสดงบนโฮมเพจได้

  Save As การบ้านนี้ไว้แล้วนำไปแสดงบนโฮมเพจเพื่อให้ตรวจส่ง


 8. ภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เก็บไว้เป็นไฟล์ขนิด .JPG
  ภาพชนิด .JPG จึงจะแสดงให้บนโฮมเพจได้ .PSD แสดงไม่ได้
 
Layer Coloring by .kpeck.
ภาพตัวอย่างจาก Photoshop 3 by David Zure, MAX-DMC, 2538, 92 หน้า