ข่าวสมัครงาน

ใส่คำที่ต้องการค้นหา
เลือกตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ ไฟล์แนบ วันที่
อาจารย์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2561 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์...
08.06.2018
รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
      ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง  รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรั...
15.05.2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ประจำปี 2561
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ...
11.04.2018
นิติกร, นักประชาสัมพันธ์, นักวิเทศสัมพันธ์, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำ...
05.01.2018
อาจารย์
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ต...
05.01.2018
Lecturer
Announcement of King Mongkut ์ s Institute of Technology Ladkrabang Recruiment for Foreign Lecturer (Special Officer of ...
09.11.2017
ลูกจ้างรายเดือน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเลขที่ 1020 สังกัดคณะศิลปศาสตร์...
10.08.2017
อาจารย์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 อัตรา สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนา...
09.08.2017