แจ้งประกาศการปิดถนนเพื่อปักเสาและพาดสายไฟฟ้า 24 kV

แจ้งประกาศการปิดถนนเพื่อปักเสาและพาดสายไฟฟ้า 24 kV

วันที่ 12-13 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 18.00 น.
ปิดถนนแยกสำนักคอมฯ-แยกสำนักงานอธิการบดี 2 ช่องจราจร

วันที่ 14-20 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 18.00 น.
ปิดถนนแยกสำนักคอมฯ-แยกสำนักงานอธิการบดี 1 ช่องจราจร

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข่าวจาก : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 631