นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Hackathon Krungsri - KMITL Uni Startup

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในงาน Hackathon Krungsri – KMITL Uni Startup ครั้งที่ 1 โดยใช้ชื่อทีม "Auttapon สั่งลุย !!”  

คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อม AWS cloud มูลค่า 313,000 บาท และ

บัตรเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit มูลค่า 81,000 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561

ณ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดยมี ดร.อัคเดช อุดมชัยพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

              รายชื่อสมาชิกในทีม "Auttapon สั่งลุย !!" มีดังนี้

1.นายไชยวัฒน์ สัมฤทธิ์ 2.นายชวิน หนี้วิริยะวงค์ 3.นางสาวกาญจนา บริวารพิทักษ์ 4.นายสุรชา เชาว์ขุนทด

5.นายอรรถพล การอุภัย

                                                                                                                                                                       GOOGLE TRANSLATE

ข่าวจาก : คณะวิทยาศาสตร์

จำนวนเข้าชม : 686