ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดธรรมิการาม

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทประจำปี 2560

ณ วัดธรรมิการาม

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดธรรมิการาม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญ โดยโอนเงินเข้า “บัญชีออมทรัพย์” ดังนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร เลขที่บัญชี 088-2-16428-2 ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สจล.” หรือ

2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เลขที่บัญชี 693-0-03315-4 ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สจล.”

ข่าวจาก : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 1111