พัฒนาจิตใจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ส่งเสริม ทางด้านการพัฒนาจิตใจ ให้กับ นักศึกษา และ บุคลากรภายในสถาบันฯ โดยตลอดมา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศีลธรรม และ พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย

 

ทางสถาบัน และ ชุมนุม / ชมรม ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมขึ้น ตลอดภาคการศึกษา เช่น การตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ และยังมี ตักบาตรในวาระโอกาสต่างๆ และ ตักบาตรทุกวันพฤหัส ในช่วงของการเปิดภาคการศึกษา ซึ่ง จัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้มาโดยตลอด และได้รับความสนใจจากนักศึกษา ตลอดจน บุคลากรในสถาบันฯ มาเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ กันมากมาย

 

ทางชุมนุม / ชมรม บางกลุ่ม ได้จัดกิจกรรม การบวช ผู้บวชจะต้องฝึกหัดอบรมทั้งภาคทษฏฎีและปฏิบัติ ตามธรรมวินัยของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นผลดีต่อนักศึกษา ที่ได้รับการบวช นอกจากจะได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้ว ยังได้ฝึกสมาธิ ทำให้มีสมาธิในการเรียนดีขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนได้อีกด้วย

 

ชุมนุม / ชมรม ที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการพัฒนาจิตใจ

  • ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี
  • ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
  • ชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวิต
  • ชมรมนักศึกษามุสลิม

ข่าวจาก : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 11729